www.efs.gov.pl Człowiek-najlepsza inwestycja
Strona główna | Kontakt|Poczta


Ramka do wiązania kokardy

Ramka do wiązania  kokardy

• 32 x 31 x 2,5 cm

Ilość ogółem: 1

Powrót


Projekt realizowany przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego Priorytetu III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


do góry

Copyright © 2010-2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
91 – 408 Łódź, ul. Pomorska 46/48, tel. 042 665 57 56, e-mail: praktykipzd@uni.lodz.pl